De stichting Particuliere Thuiszorg Bergen P.T.B. is vanaf eind jaren tachtig een begrip in Bergen en omgeving als het gaat om verzorging, begeleiding en verpleging bij mensen thuis.

Alle ingeschreven zorgverleners zijn gescreend. Zij moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) overleggen. Alle verpleegkundigen zijn tevens BIG geregistreerd. Na een positief verlopen gesprek met twee bestuursleden worden mensen ingeschreven. Er wordt niet alleen gekeken naar diploma's maar ook naar sociale vaardigheden.

Zorgvragen komen centraal bij de P.T.B. binnen, vervolgens wordt er door een van de bestuursleden een intake gesprek gehouden waarin uw wensen en zorgmomenten besproken worden. Afhankelijk van de hoeveelheid zorgmomenten wordt in overleg met u een team samengesteld. Het team wordt desgewenst ondersteund door een verpleegkundige.

Ook bieden wij mensen die in Bergen en omgeving vakantie houden de mogelijkheid om onze hulp in te roepen. U kunt hierbij denken aan het in en uit bed helpen, ondersteuning bij het douchen of hulp bij het aan- en uittrekken van elastische kousen. Wondverzorging en andere verpleegkundige handelingen behoren ook tot onze mogelijkheden.

De aanvraag voor een PGB doet u bij het zorgkantoor in Alkmaar, telefoon: 072-5278090 of www.zorgkantoor-nhn.nl. Zij brengen u dan in contact met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Deze instantie stelt vast hoeveel en welke zorg u nodig heeft. Het zorgkantoor bepaalt vervolgens hoe hoog uw budget wordt. Met dit toegewezen budget kunt u de gewenste zorg inkopen.

Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft en/of nader over onze diensten ge´nformeerd wilt worden dan kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen (zie het kader hiernaast).

 

27works.