Wanneer u gebruik wilt maken van particuliere thuiszorg kunt u contact opnemen met de P.T.B. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek. Hierin kunt u aangeven welke momenten u zorg wilt hebben, dit in samenwerking met familie en andere betrokkenen.
De zorg waarvan u gebruik kunt maken bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijk werk. De zorgverleners zijn vierentwintig uur per dag inzetbaar. Maar een zorgmoment vanaf één uur per dag, week of maand is ook mogelijk.

De kosten van een intakegesprek zijn € 52,50. De P.T.B. brengt verder geen kosten in rekening, haar taak stopt nadat de bemiddeling tot stand gekomen is.

Na het intakegesprek zal er een oproep naar de zorgverleners worden gedaan waarin uw wensen zijn verwerkt. Als u wilt kunt u vooraf met één of meerdere zorgverleners kennismaken. U bepaalt dan zelf of zij daadwerkelijk de gevraagde zorg gaan verlenen. Vaak is er een combinatie van gediplomeerde en aanvullende zorg nodig.
Meestal zult u meerdere zorgverleners nodig hebben; in dat geval adviseren wij u een verpleegkundige als coördinator. Zij is aanspreekpunt voor u, uw familie, andere hulpverleners, mantelzorgers en het zorgteam.

Declaraties
De zorgverleners dienen zelf in de eerste week van de maand hun declaratie in, bij u of diegene die de financiën verzorgt. Het gedeclareerde bedrag dient u binnen veertien dagen aan de zorgverlener(s) te voldoen.

Reiskosten/andere kosten
Alle gereden kilometers binnen werktijd worden ook in rekening gebracht; bijvoorbeeld als men boodschappen gaat doen, samen met u naar het ziekenhuis gaat of voor zomaar een ritje naar zee.

Maaltijden
Het is mogelijk dat er voor u thuis wordt gekookt.

Slaap/waaknacht
De volgende richtlijnen gelden tussen 23.00-07.00uur:
   - twee zorgmomenten ( maximaal 15 minuten) is een slaapwacht
   - drie-vier zorgmomenten ( maximaal 15 minuten) is 1-2 waakuren
   - meer dan vier zorgmomenten is een waaknacht.


Bekijk hier onze privacy verklaring

 

27works.